CV

Henning Kirk (f. 1947)

Uddannelse

Ansættelser

Medlemskaber af diverse udvalg, tænketanke mv.

Priser og hædersgaver